© Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Greifswald, 2018   •   Polityka prywatności 
Treści zamieszczone na niniejszej stronie zostały oparte na najlepszej wiedzy Właściciela, jednak nie są prawnie wiążące i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie oraz prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy i pomyłki.
Projekt wspierany przez EURES  – Europejską Służbę Zatrudnienia

Baza wiedzy programu „Główka pracuje

– Cleveres Köpfchen”, czyli co każdy uczestnik

wiedzieć powinien 

Jeśli chcesz poznać szczegóły programu „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen” kliknij na interesujące Cię pytanie z listy po lewej stronie. Informacje pojawią się w tym miejscu.