Uczestniczka “Główka pracuje” rozpoczęła pracę w Stadt Torgelow!

Jeszcze nie opadły emocje po poniedziałkowym wręczeniu dyplomów uczennicom kształcącym się na Gesundheits- und Krankenpflegerin, a my znów spieszymy ze wspaniałą wiadomością.  

Czytaj dalej