Uczestniczka “Główka pracuje” rozpoczęła pracę w Stadt Torgelow!

Jeszcze nie opadły emocje po poniedziałkowym wręczeniu dyplomów uczennicom kształcącym się na Gesundheits- und Krankenpflegerin, a my znów spieszymy ze wspaniałą wiadomością.
 

Sandra Sadurska, która podobnie jak dziewczyny z kliniki Asklepios rozpoczęła Ausbildung w 2015 roku, śpiewająco zdała egzaminy i została przyjęta do urzędu miasta w Torgelow na stanowisko Verwaltungsfachangestellte.
Serdecznie gratulujemy! I co tu kryć – pękamy z dumy! 2015 to był dobry rok.
 
A poniżej, dla poćwiczenia niemieckiego, zamieszczamy artykuł o Sandrze opublikowany w urzędowym biuletynie.
 
 

Czy wiesz, że w Niemczech możesz zdobyć kwalifikacje i co miesiąc dostawać pieniądze za to, że się uczysz? Dowiedz się więcej o duale Ausbildung!