Czy Pflegefachfrau to pielęgniarka?

pielęgniarka Pflegefachfrau w masce chirurgicznej robiąca z pomocą dłoni kształt  serca

– Czy zawód Pflegefachfrau, który oferuje program nauki w Niemczech “Główka pracuje” to przypadkiem nie jest opiekunka osób starszych, a nie pielęgniarka? Jaki jest polski odpowiednik? Często zadajecie nam to pytanie. Wielu osobom wydaje się podejrzanym fakt, że w Niemczech wystarczą 3 lata nauki i niepotrzebne jest wyższe wykształcenie, aby zdobyć zawód pielęgniarki.

Ale zapewniamy, że nie ma w tym nic podejrzanego, a odpowiedź brzmi: nie, nie jest.

Zawód Pflegefachfrau, to odpowiednik naszej pielęgniarki, a nie opiekuna osób starszych lub opiekuna medycznego. O ile można powiedzieć “odpowiednik”, bo w Niemczech nie trzeba studiować, żeby pracować jako pielęgniarka/pielęgniarz, a od 2020 roku wszystkie zawody medyczno-opiekuńcze są w jednym “worku”.

Spójrz tylko na grafikę poniżej. Nazewnictwo zawodu pielęgniarza zmieniało się wielokrotnie. Starsi z nas pamiętają jeszcze określenie Krankenschwester, a do niedawna używano nazwy Gesundheits- und Krankenpfleger/-inn.

Diagram - historia nazewnictwa zawodu pielęgniarki Pflegefachfrau w Niemczech
Historia nazewnictwa zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Niemczech
źródło: https://www.bibb.de/de/119485.php

Co mieści w zawodzie Pflegefachfrau? Pielęgniarka? Pielęgniarka dziecięca? Opiekunka osoby starszej?

Po 3-letnim kształceniu dualnym (duale Ausbildung) na Pflegefachfrau/-mann będziesz pełnoprawną pielęgniarką/-rzem, a nawet więcej. Jeśli chcesz, w trakcie nauki zdobędziesz też wiedzę umożliwiającą pracę jako pielęgniarz dziecięcy i pielęgniarka geriatryczna. To oznacza, że będziesz mogła/mógł zajmować się osobami w każdym wieku.

Automatycznie zwiększy się więc liczba miejsc, w których możesz pracować po nauce dualnej.

Absolwenci w zawodzie Pflegefachfrau/-mann znajdą zatrudnienie w: szpitalach na różnych oddziałach; gabinetach specjalistycznych; ośrodkach zdrowia; placówkach opieki krótkoterminowej; hospicjach; ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością; domach seniora i domach opieki; firmach świadczących opiekę ambulatoryjną.

Co ważne, po ukończeniu szkoły możesz od razu zacząć pracę. Nie są potrzebne dodatkowe uprawnienia, szkolenia itd. Ale jeśli chcesz, dalsza nauka jest oczywiście możliwa. Na przykład możesz iść na 3-letnie studia pielęgniarskie, które kończą się stopniem naukowym na poziomie licencjata (Pflegefachfrau/Pflegefachmann Bachelor).

Zawód Pflegefachfrau, a uprawnienia pielęgniarskie w Polsce

Dotychczas różnice w programie kształcenia – głównie liczba praktyk w szpitalu – nie pozwalały Pflegefachfrau pracować w Polsce. I odwrotnie. W Niemczech nie uznawano od razu kwalifikacji polskiej pielęgniarki.

Wraz z ustawą o zawodach pielęgniarek (PflBG) oraz rozporządzeniem o szkoleniu i egzaminowaniu zawodów pielęgniarskich (PflAPrV) to się zmieniło.

Teraz kwalifikacje zdobyte w Niemczech są uznawane w całej Unii Europejskiej. Oczywiście, gdy znajomość języka na to pozwala. Wymagany poziom to min. B2.

Opieka uniwersalna

Zmiany umożliwiają uczniom pielęgniarstwa poznanie wszystkich obszarów opieki – ogólną opiekę zdrowotną, opiekę pediatryczną i opiekę geriatryczną. Wprowadzona zasada określana jest jako “opieka uniwersalna” (Generalistik in der Pflege“ i ma przełożyć się na większą liczbę wykształconych specjalistów działających w branży medyczno-opiekuńczej.

Pflegefachfrau / pielęgniarka – krok po kroku

Choć nowe przepisy wprowadzono w 2020 roku, to dopiero od niedawna zmiany weszły w życie. Z tego powodu nie jest jeszcze pewne jak kształcenie na pielęgniarstwo będzie przebiegało dokładnie, ale w teorii powinno wyglądać tak.

Przez pierwsze dwa lata nauki przyszła pielęgniarka przechodzi szkolenie ogólne. Zapoznaje się z różnymi rodzajami opieki – ambulatoryjną, intensywną, długoterminową. To pozwala zobaczyć, w której dziedzinie czuje się najlepiej i gdzie chce w przyszłości pracować.

Etapy nauki pielęgniarek (Pflegefachfrau/-mann) w Niemczech od 2020 roku
Etapy nauki pielęgniarek (Pflegefachfrau/-mann) w Niemczech od 2020 roku
źródło: www.pflegeausbildung.net

Na podstawie tych doświadczeń, w ostatnim roku uczeń ma do wyboru jedną z trzech ścieżek zawodowych: pielęgniarstwo pediatryczne na oddziałach dziecięcych, pielęgniarstwo geriatryczne z naciskiem na opiekę długoterminową lub ogólne kwalifikacje pielęgniarskie.

Ale uwaga. Pielęgniarka (Pflegefachfrau)z przeszkoleniem w zakresie medycyny ogólnej może pracować w każdym obszarze opieki i jej kwalifikacje są uznawane w całej Unii Europejskiej. W przypadku pierwszych dwóch zawodów już tak nie jest. W przeciwieństwie do ogólnych kwalifikacji zawodowych, kwalifikacje z zakresu „pielęgniarstwo pediatryczne” oraz “pielęgniarstwo geriatryczne – opieka nad osobami starszymi” nie są automatycznie uznawane w całej UE. Dlatego przed podjęciem pracy w innym państwie członkowskim UE należy sprawdzić, w jakim stopniu szkolenie niemieckie jest uznawane.

Obecny przebieg kształcenia pielęgniarek Pflegefachfrau w Niemczech
Obecny przebieg kształcenia pielęgniarek w Niemczech
źródło: broszura “Pflegeausbildung aktuell – Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz”
https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/show/16422

Zawód z przyszłością

Nowe, uniwersalne kształcenie, sprawi że na chłonny rynek pracy trafi dobrze przygotowana i wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarska. Dla Ciebie to oznacza, że wystarczą 3 lata nauki, aby być pożądanym pracownikiem, który może przebierać w ofertach pracy.

Przejdź do ofert nauki w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza: https://glowka-pracuje.eu/category/medycyna-oferty-nauki-de/