Po drugiej stronie granicy: polscy uczniowie w niemieckich firmach

– Już dziesięć lat temu trudno było znaleźć młodych ludzi, chętnych do nauki w przemyśle. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o “Główka pracuje” – mówi Manuel Orth, dyrektor Elektro-Schulz GmbH. Dzięki niemu w 2014 roku Łukasz Szymański rozpoczął kształcenie dualne (duale Ausbildung) w zawodzie elektronik ds. energii i techniki budowlanej. Łukasz do dziś pracuje w firmie i zdobywa kolejne kwalifikacje (Weiterbildung).

2014: Łukasz Szymański podczas uroczystości podpisywania umowy o naukę i pracę na technika elektronika ds. energii i techniki budowlanej

<< W niemieckim magazynie “Clavis”, znalazł się artykuł o naszych absolwentach. Postanowiliśmy go przetłumaczyć, żeby jeszcze więcej osób miało możliwość poznania ich historii. >>

Nowe “główki”

Był rok 2011 i było jasne, że w najbliższej przyszłości nie będzie wystarczającej liczby niemieckich uczniów. Aby sprostać tym problemom powołano do życia program umożliwiający Polakom naukę w Niemczech. Zapoczątkowały go dwie firmy z miasta Torgelow, Urząd Pracy w Pasewalku, lokalna Izba Przemysłowo-Handlowa, regionalna agencja rozwoju biznesu i inni partnerzy.

Szybko zorganizowano spotkania ze szkołami w Szczecinie i okolicach. Ich celem było wyjaśnienie na czym polega niemiecki system dualny i znalezienie chętnych kandydatów z Polski.

Od samego początku ważne było, aby pokazać polskim politykom i społeczeństwu, że program w żadnym wypadku „nie podbiera” im uczniów. Kandydaci z Polski mogą zdobyć doświadczenie za granicą, nawet jeśli zdecydują się później wrócić do ojczyzny.

Od 2012 r. zarządzanie programem „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen” przejął urząd Pracy w Pasewalku. 80 osób złożyło aplikacje, 25 zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne i ostatecznie 17 młodych ludzi podpisało umowy o naukę i pracę.
Kolejnym celem była nauka lub poprawa znajomości języka niemieckiego. Dlatego doradcy EURES wspólnie z Centrum Edukacji dla Dorosłych (VHS) zorganizowali kurs języka niemieckiego, finansowany przez pracodawców współpracujących z programem.

Nowy Łukasz

Program „Główka pracuje” rozwinął się przez lata i ugruntował swoją pozycję na polsko-niemieckim pograniczu. Jednak zapotrzebowanie na młodych specjalistów w firmach z Brandenburgii i Pomorza Przedniego wciąż rośnie.

Po polskiej stronie program od lat współpracuje ze szkołami, miastami i gminami. Jest znany i polecany innym. W ten sposób ciągle nawiązuje się nowe kontakty i znajomości.

Pracodawca Łukasza Szymańskiego, bardzo z niego zadowolony, co roku prosił o “nowego Łukasza”. W 2020 roku udało się znaleźć kolejnego doskonałego kandydata do firmy elektrycznej. Również inne firmy korzystają z oferty programu. Od 2011 roku 53 firmy podpisały 162 umowy o naukę i pracę z młodymi ludźmi z Polski.

Nowe możliwości

Z biegiem lat jeszcze bardziej wzrosło zapotrzebowanie na uczniów, zwłaszcza w sektorze medycznym. Również w tym zakresie „Główka pracuje” współpracuje z różnymi regionalnymi placówkami opieki i zdrowia. Dzięki temu Aleksandra Czerniak w 2014 roku rozpoczęła naukę zawodu (duale Ausbildung) na pielęgniarkę, w klinice w Niemczech.

Aleksandra Czerniak podczas duale Ausbildung na pielęgniarkę
Aleksandra Czerniak

– Nie dostałam się na studia stomatologiczne w Szczecinie i szukałam innych możliwości – opowiada Czerniak. Na targach pracy poznałam program „Główka pracuje” i tak trafiłam do Pasewalku – dodaje.
Aleksandra po ukończeniu duale Ausbildung i dwuletnim doświadczeniu zawodowym jako pielęgniarka, realizuje swoje pierwotne marzenie. Studiuje stomatologię na Uniwersytecie w Greifswaldzie.

Nowa droga

W 2020 roku, z początkiem pandemii koronawirusa kontakty osobiste uległy znacznemu ograniczeniu. Zamknięcie granic i podobne działania znacznie utrudniły poszukiwanie kandydatów. Nie było wizyt w szkołach, dni informacyjnych ani targów. Firmy podchodziły do tematu szkolenia uczniów z większą ostrożnością.

Pomimo wszystkich działań on-line: targów, spotkań itd., tylko garstka uczniów rozpoczęła duale Ausbildung. Głównie dlatego, że nie można było przeprowadzić prawie żadnych rozmów kwalifikacyjnych. Do tego wiele firm “nie miało nerwów”, by rekrutować nowych pracowników, gdy na horyzoncie były liczne wyzwania związane z pandemią.

Fakt ten zmusił „Główka pracuje” do pójścia inną drogą. Działania promocyjne poszerzono o portal wideo TikTok, korzystano z usług polskich blogerów, a wiele wydarzeń reaktywowano i przeniesiono do internetu. Rezultat: na Ausbildung w 2022 roku aplikowała znacznie większa liczba Polaków, zainteresowanych podjęciem nauki w Niemczech.

Skuteczna praca programu “Główka pracuje – Cleveres Köpfchen” została już uhonorowana kilkoma nagrodami. W 2014 roku otrzymała nagrodę “Innowacyjna sieć” przyznawaną przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych (BMAS).

W 2017 r. Christian Justa otrzymał nagrodę jako “Innowacyjny Koordynator Sieci”.
W 2018 r. za szczególne zaangażowanie w kształcenie w systemie dualnym Bożena Witt otrzymała nagrodę “Durchstarten in MV”– przyznawaną przez IHK (Izbę Gospodarczo-Handlową).

*śródtytuły nie są częścią oryginalnego artykułu